• Demo Demo

Brandveiligheidinspectie

Om ongecontroleerde uitbreiding van brand te voorkomen, bewoners tijd te geven om te vluchten en de brandweer gelegenheid te geven om door bluswerkzaamheden de brand te beperken tot één woning, moeten woningen een bepaalde weerstand tegen branddoorslag en –overslag (de zogenaamde WBDBO) hebben ten opzichte van de naastgelegen woningen. De minimale wettelijke eis voor bestaande woningen is 20 minuten, waarbij wordt uitgegaan van een standaardbrand.

In de praktijk blijkt de WBDBO geregeld minder te zijn dan deze minimumeis. Dit kan zijn veroorzaakt door fouten in het ontwerp, slordig werken tijdens de bouw of door ondeskundig uitgevoerde latere (renovatie)werkzaamheden.

Of bij een individuele woning behorend tot het type gestapelde bouw en/of rijtjeswoning, van voor het bouwjaar 1980, ècht sprake is van een tekortschietende WBDBO, zal door middel van een onderzoek moeten worden bepaald. Dat betekent in de eerste plaats, dat de aansluiting van de woningscheidende wand op het dak bekeken moet worden. Voor het onderzoek kan het noodzakelijk zijn, dat een deel van het plafond weg wordt gehaald, echter gebruik van een endoscoop om de ruimte boven het plafond te bekijken, is meestal ook mogelijk en afdoende. De schade aan het plafond is dan minimaal en eenvoudig te herstellen. Verder beoordeeld Froger Vastgoed het risico van brandoverslag, de aanwezige vluchtwegen en het gebruik van brandgevaarlijke materialen.

Het onderzoek is eenvoudig en tegen zeer geringe kosten uit te breiden met een Bouwbesluittoets (controle doorvalbeveiliging, ventilatievoorzieningen, enz.) en een check van de aanwezige installaties (aanwezigheid open verbrandingstoestellen, loden waterleidingen, enz.).

VROM-Inspectie Inspectiesignalen

klik hieronder om de PDF te bekijken

Handreiking-veiligheid-woningscheidende-constructies-1
Inspectiesignaal-brandveiligheid-woningen-1
Inspectiesignaal-brandwerendheid-dakconstructies-1
Inspectiesignaal-vluchtroute-bij-oude-galerijflats-1

Voor meer informatie bezoekt u onze Corporate Website!